2017.nl

Schoolvakanties 2017

Schoolvakanties 2017 - Nederland

Bekijk op deze pagina alle schoolvakanties 2017 voor geheel Nederland. De onderstaande schoolvakantie-data voor de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie staan vast. De voorjaarsvakantie en herfstvakantie zijn adviesdata in 2017 die de Nederlandse overheid jaarlijks bepaalt. Voor de verplichte data geldt dat iedere school verplicht gesloten moet zijn in op de desbetreffende data. Voor de adviesdata geldt dat scholen van de data in 2017 mogen afwijken, maar meestal gebeurt dat niet.

Kerstvakantie 2016

Kerstvakantie data zijn verplicht. De scholen zijn zeker gesloten en uw kinderen zijn vrij.
Basisonderwijs
Noord
24 dec 2016
t/m 8 jan 2017
Midden
24 dec 2016
t/m 8 jan 2017
Zuid
24 dec 2016
t/m 8 jan 2017
Voortgezet
onderwijs
Noord
24 dec 2016
t/m 8 jan 2017
Midden
24 dec 2016
t/m 8 jan 2017
Zuid
24 dec 2016
t/m 8 jan 2017

Voorjaarsvakantie, Carnavalsvakantie of Krokusvakantie 2017

Voorjaarsvakantie data zijn adviesdata.
Basisonderwijs
Noord **
18 feb 2017
t/m 26 feb 2017
Midden **
25 feb 2017
t/m 5 mrt 2017
Zuid **
25 feb 2017
t/m 5 mrt 2017
Voortgezet
onderwijs
Noord **
18 feb 2017
t/m 26 feb 2017
Midden **
25 feb 2017
t/m 5 mrt 2017
Zuid **
25 feb 2017
t/m 5 mrt 2017
** = Carnaval valt dit jaar van zondag 26 februari t/m dinsdag 28 februari 2017, dit betekent dat een groot deel van het zuiden vakantie heeft van zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2017. (Omdat carnaval toevallig in dezelfde week valt als de landelijke advies-data, zijn beide data gelijk en zullen veel scholen ook in het zuiden op de bovenstaande adviesdata van de overheid gesloten zijn.)

Meivakantie 2017

Meivakantie data zijn verplicht. De scholen zijn zeker gesloten en uw kinderen zijn vrij.
Basisonderwijs
Noord **
22 apr 2017
t/m 30 apr 2017
Midden **
22 apr 2017
t/m 30 apr 2017
Zuid **
22 apr 2017
t/m 30 apr 2017
Voortgezet
onderwijs
Noord **
22 apr 2017
t/m 30 apr 2017
Midden **
22 apr 2017
t/m 30 apr 2017
Zuid **
22 apr 2017
t/m 30 apr 2017
** = Op bovenstaande meivakantie-data zijn de scholen sowieso gesloten, maar scholen kunnen de meivakantie 2017 met een week uitbreiden. Voor de juiste data raadpleeg de website van de school. Uw school kan dus eventueel een week voor bovenstaande week of een week erna ook nog gesloten zijn.

Zomervakantie 2017

Zomervakantie data zijn verplicht. De scholen zijn zeker gesloten en uw kinderen zijn vrij.
Basisonderwijs
Noord
22 jul 2017
t/m 3 sep 2017
Midden
8 jul 2017
t/m 20 aug 2017
Zuid
15 jul 2017
t/m 27 aug 2017
Voortgezet
onderwijs
Noord
22 jul 2017
t/m 3 sep 2017
Midden
8 jul 2017
t/m 20 aug 2017
Zuid
15 jul 2017
t/m 27 aug 2017

Herfstvakantie 2017

Herfstvakantie data zijn adviesdata.
Basisonderwijs
Noord
21 okt 2017
t/m 29 okt 2017
Midden
14 okt 2017
t/m 22 okt 2017
Zuid
14 okt 2017
t/m 22 okt 2017
Voortgezet
onderwijs
Noord
21 okt 2017
t/m 29 okt 2017
Midden
14 okt 2017
t/m 22 okt 2017
Zuid
14 okt 2017
t/m 22 okt 2017

Kerstvakantie 2017

Kerstvakantie data zijn verplicht. De scholen zijn zeker gesloten en uw kinderen zijn vrij.
Basisonderwijs
Noord
23 dec 2017
t/m 7 jan 2018
Midden
23 dec 2017
t/m 7 jan 2018
Zuid
23 dec 2017
t/m 7 jan 2018
Voortgezet
onderwijs
Noord
23 dec 2017
t/m 7 jan 2018
Midden
23 dec 2017
t/m 7 jan 2018
Zuid
23 dec 2017
t/m 7 jan 2018

Verandering schoolvakanties 2017

Per december 2012 is er een wetswijziging doorgevoerd. Er is bekend geworden wat er gaat gebeuren met lengte van de zomervakantie. De data van de zomervakantie gaan vanaf het schooljaar 2013/2014 van 7 naar 6 weken. In de zomer van 2013 duurt de zomervakantie in het voortgezet onderwijs nog 7 weken. In de zomer van 2014 en verder duurt de zomervakantie voor zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 6 weken.

Daarnaast heeft de wetswijziging ook gevolgen voor de kerstvakantie en meivakantie, nu zijn alleen de data voor de zomervakantie verplicht. Met de wetswijziging worden ook de kerst- en meivakantie centraal door de overheid voorgeschreven. In deze weken zijn de scholen dus verplicht om in geheel Nederland gesloten te zijn. De eerstvolgende 'landelijke verplichte vakantiedata' voor de meivakantie en kerstvakantie zijn in 2014.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap